All for Joomla All for Webmasters

Fundacja KReAdukacja

warsztaty.kreadukacja.org, www.warsztaty.kreadukacja.org, warsztaty edukacyjne, warsztaty edukacyjne dla dzieci, warsztaty edukacyjne dla szkół podstawowych, warsztaty dla dzieci, warsztaty okolicznościowe, zamówienie warsztatów dla dzieci, osoba do kontaktu, Ela Kusek, ela.kusek@kreadukacja.org, warsztaty edukacyjne, w świecie wróżb, Opowieść wigilijna, Z najlepszymi życzeniami, „Powiedziała sosna, że zbliża się wiosna”, Radosne Alleluja, „Nie ma jak u mamy…”, „Tańcowała igła z nitką”, warsztaty rozwijające kompetencje społeczne, zGrupowani, czyli warsztat pracy w grupie, Warsztat KreAdukacja, czyli warsztat kreatywności, Od drzewa do papieru, edukacja poza szkolna, warsztaty dla dzieci, zajęcia poza szkolne, Fundacja KReAdukacja, Lublin, wzbogacenie pracy z uczniem, nowe techniki pracy, kreatywne zajęcia, kreatywne techniki, aktywne zaangażowanie uczniów, kształtowanie postawy aktywności obywatelskiej, twórcze postawy, postawy prospołeczne, postawa obywatelska, warsztaty prowadzą doświadczeni trzenerzy, doświadczeni animatorzy, kalendarz warsztatów, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, cały rok szkolny, warsztaty w czasie roku szkolnego, każdy warsztat to wyjątkowa przygoda dla dzieci,

jest organizacją pozarządową, której głównym celem jest kształtowanie i wspieranie rozwoju osób wrażliwych, aktywnych, kreatywnych i odpowiedzialnych.

  • wrażliwy – reagujący na potrzeby społeczności lokalnej i osób indywidualnych, a także zainteresowany środowiskiem lokalnym
  • aktywny – podejmujący działania na rzecz rozwiązania problemów społecznych i podnoszenia jakości życia społeczności, a także korzystający z praw i obowiązków obywatelskich
  • kreatywny – twórczo podchodzący do rzeczywistości, aktywnie szukający własnych rozwiązań
  • odpowiedzialny – mający poczucie własnej sprawczości, świadomy wpływu własnych działań na siebie i innych zgodnie z zasadą przyczyna – skutek.

Organizujemy i prowadzimy:
warsztaty edukacyjne i kompetencji społecznych dla szkół podstawowych i średnich, projekty edukacyjne i kulturalne z młodzieżą, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, wizyty studyjne dla gości z zagranicy.

Nasze działania skupiają się wokół:

  • aktywizacji społeczno – kulturalnej obywateli,edukacji poza formalnej, nieformalnej oraz wsparciu edukacji szkolnej dzieci i młodzieży,
  • rozwoju osobistego i umożliwiania realizacji własnych pomysłów i projektów,
  • integracji różnych grup i kategorii społecznych.

Fundacja powstała w listopadzie 2008 roku. Jest kontynuacją pracy zespołu osób, które od kilku lat tworzyły i realizowały projekty edukacyjne, warsztaty i zielone szkoły dla dzieci i młodzieży wszystkich etapów edukacji. Cały zespół współpracował z takimi organizacjami jak: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z Lublina czy Fundacja na Rzecz Edukacji i Rozwoju Środowiska Lokalnego Niedrzwicy Kościelnej „Dziupla”.

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA