Warsztaty edukacyjne
dla dzieci

Śladami znanych Polaków

Seria warsztatów o krajach, do których emigrowali znani Polacy. W czasie warsztatów uczestnicy poznają biografię sławnego rodaka (np. M. Skłodowskiej-Curie, J. Bema, T. Kościuszki), dowiedzą się więcej o kraju, w którym mieszkał oraz przygotują prace plastyczne. W trakcie jednego warsztatu przybliżana będzie sylwetka jednej osoby (do wyboru spośród zaproponowanych), zachęcamy do  zaplanowania serii zajęć, by poznać jak najwięcej historii inspirujących Polaków za granicą. Warsztat trwa 3 godziny lekcyjne.

Podróż przez świat

W trakcie warsztatów uczestnicy odbywają „podróż przez świat”, zatrzymując się w wybranych krajach i podglądając życie codzienne rodzin, zwłaszcza życia dzieci. Warsztaty dotyczą kultury wybranych krajów Globalnego Południa i Globalnej Północy. Podczas pracy uczniowie wykonują prace związane z charakterystycznymi elementami kultury wybranego kraju. Warsztat trwa 3 godziny lekcyjne.

W niepodległej Polsce

Warsztaty historyczne, których celem jest przybliżenie historii odzyskania niepodległości Polski, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które się do tego przyczyniły oraz wpływu tego wydarzenie na losy kraju i regionu. Uczestnicy poznają i utrwalają symbole narodowe, przybliżamy postawy godności i poszanowania praw człowieka, wolności, solidarności i patriotyzmu kiedyś i dziś, a w ramach podsumowanie uczestnicy tworzą prace plastyczne zainspirowane tematyką warsztatów. Warsztaty skierowane są do uczniów klas III-VIII szkół podstawowych. Warsztat trwa 3 godziny lekcyjne.

Ptaki wokół nas

Warsztaty przyrodnicze, przybliżające tematykę ornitologiczną najmłodszym. Uczestnicy poznają ptaki mieszkające w pobliżu osiedli mieszkaniowych i na terenach rolniczych. W grach ruchowych wykorzystują informacje o zwyczajach ptaków i przygotowują prace plastyczne. Warsztaty skierowane są do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Warsztat trwa 3 godziny lekcyjne.

Od drzewa do papieru

Warsztat ekologiczny. W czasie zajęć uczestnicy poznają budowę i znaczenie lasów, a także proces powstawania papieru. Biorą udział w pieszej wycieczce pozwalającej poznać walory przyrodnicze okolicy oraz zapoznają się z ekologiczną uprawą roślin. Warsztat trwa 3 godziny lekcyjne.

Herb Polski-warsztaty o niepodleglosci Polski w Lublinie-Fundacja KReAdukacja

Herb Polski | Warsztaty o niepodległości w Lublinie
Fryderyk Chopin-rzezba-Warsztaty dla dzieci o znanych Polakach

Rzeźba Fryderyka Chopina | Warsztaty dla dzieci o znanych Polakach
Warsztaty ekologiczne i przyrodnicze dla dzieci w Lublinie-Fundacja KReAdukacja

Warsztaty ekologiczne i przyrodnicze dla dzieci w Lublinie

JAKIE RODZAJE WARSZTATÓW
MAMY W OFERCIE?

ZAMÓW WARSZTATY

OSOBA DO KONTAKTU:

ELA KUDYBA
516 833 840

ELA.KUDYBA@KREADUKACJA.ORG

Call Now ButtonZadzwoń i Zamów Warsztaty